Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bồn cầu xổm theo đề xuất của khoa A1, phễu thu sàn theo đề xuất của khoa Ngoại 1 (P.HCQT)