Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm rủi ro tài sản cho kiến trúc xây dựng, hàng hóa tại kho của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch năm 2023 2024 (P.HCQT)