Thông báo mời chào giá về việc báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy monitor theo dõi bệnh nhân và máy điện tim (P.VTTTB)