Thông báo mời chào giá về việc báo giá hóa chất xét nghiệm của 3 khoa: Vi sinh, Sinh hóa Huyết học Miễn Dịch, Giải phẫu bệnh (P.VTTTB)