Thông báo mời chào giá về việc báo giá Hóa chất, sinh phẩm dùng cho khoa Vi sinh (P.VTTTB)