Thông báo mời chào giá về việc báo giá giấy in siêu âm và giấy điện tim cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch