Thông báo mời chào giá về việc báo giá bảo trì máy hấp cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (P.VTTTB)