Thông báo chào giá về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá khởi điểm “Dịch vụ mai táng năm 2022-2023”.