Thông báo chào giá về việc cung cấp phần mềm kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn