Thông báo chào giá về việc cung cấp dầu nhớt theo đề xuất của Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị (P.HCQT)