Thông báo chào giá về việc báo giá vật tư y tế cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ngày 28/06/2022