Thông báo chào giá về việc báo giá vật tư y tế cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – Gel điện tim (P.VTTTB)