Thông báo chào giá về việc báo giá vật tư y tế cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – Bơm tiêm 20 (P.VTTTB)