Thông báo chào giá về việc báo giá hóa chất định lượng globulin miễn dịch E cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.