Quang cảnh bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Cổng số 2 – Đường Ngô Quyền

Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Nhà thuốc bệnh viện

Nhà thuốc bệnh viện

Khu C

Sảnh trước khoa Cấp cứu ngoại chẩn

Khoa Dinh dưỡng – Khu vực nhà ăn nhân viên

Khoa Dinh dưỡng – Khu vực nhà ăn bệnh nhân

Khoa Dược

Điểm phát cơm từ thiện – Phòng Công tác xã hội

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sảnh trước khoa Phục hồi chức năng

Quang cảnh khoa Phục hồi chức năng

Bảng công khai giá các dịch vụ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Khu B gồm các khoa B1, B2, B3, B4

Khu A gồm các khoa Hồi sức, Ung bướu, A3, A4, A5, A6

Khu A

Tượng đài Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

Phòng khám Ung bướu

Nhà vệ sinh công cộng

Khoa Nhi & Phòng khám Nhi

Khu hành chính văn phòng

Khoa Dịch vụ điều trị bệnh phổi

Cổng số 1 – Đường Hồng Bàng

Quang cảnh Hoa viên nhìn từ trên cao

Quang cảnh Khu B, C và khu Khám

Không gian xanh giữa lòng bệnh viện