PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT: THÔNG TƯ 24/2022/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, YẾU TỐ CÓ HẠI

Ban Giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật là rất quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Chính vì thế, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục pháp luận cập nhật các điểm mới về pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động để biết, hiểu và thực hiện đúng. Bệnh viện cũng thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của buổi tuyên truyền, trong khi vẫn đảm bảo công tác chuyên môn – khám – chữa bệnh.

Ngày 14/2/2023 vừa qua, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiếp tục tổ chức thành công buổi phổ biến thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 11 năm 2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thành phần tham dự: tất cả viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Thời gian: 08g00 đến 9g00 ngày 14/02/2023.

Chủ trì: TS BS Nguyễn Hữu Lân – Giám đốc bệnh viện.

Báo cáo viên: ThS Luật BS CKII Võ Duy Ân.

Chương trình đã diễn ra thành công với sự tham gia đông đủ, tích cực và thảo luận sôi nổi của viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bước đầu cho thấy chương trình đã giúp viên chức, người lao động cập nhật và hiểu rõ các điểm mới liên quan đến việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức các buổi phổ biến các văn bản pháp luật mới đến viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Một số hình ảnh của buổi phổ biến:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.