NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5/2022

HƯỞNG ỨNG

NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5/2022

Cuộc vận động toàn cầu tham gia chiến dịch “Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay” của Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 05 tháng 5 hằng năm là ngày Vệ sinh tay toàn cầu. Đây là một phần của nỗ lực toàn cầu giúp nhân viên y tế tăng cường tuân thủ vệ sinh tay trong chăm sóc và điều trị người bệnh và qua đó hỗ trợ phòng ngừa các nhiễm khuẩn bệnh viện, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc tuân thủ vệ sinh tay.

Câu khẩu hiệu của Tổ chức Y tế thế giới cho chiến dịch vệ sinh tay năm 2022 là “UNITE FOR SAFETY: CLEAN YOUR HANDS” tạm dịch qua tiếng Việt là “ĐOÀN KẾT VÌ SỰ AN TOÀN: RỬA TAY SẠCH SẼ”.

Hưởng ứng ngày Vệ sinh tay toàn cầu 05/5/2022, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức “Ngày Hội vệ sinh tay năm 2022”, nhằm phát động chiến dịch tuân thủ vệ sinh tay trong toàn bệnh viện với chủ đề: Chăm sóc sức khỏe “môi trường chất lượng và an toàn”, nhấn mạnh vai trò của vệ sinh tay và kiểm soát nhiễm khuẩn, theo khẩu hiệu Chiến dịch vệ sinh tay năm 2022 của Tổ chức Y tế thế giới “Đoàn kết vì sự an toàn: Rửa tay sạch sẽ”.

Đoàn kết vì sự an toàn, nghĩa là hợp tác cùng nhau tạo ra văn hóa an toàn trong cơ sở y tế. Vì chỉ khi nào một cơ sở y tế tạo được một văn hóa an toàn – chất lượng, vệ sinh tay và kiểm soát nhiễm khuẩn được quan tâm đúng mức, thì cơ sở y tế đó mới có thể bảo vệ và mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Một số hình ảnh trong buổi Hưởng ứng ngày Vệ sinh tay toàn cầu 05/5/2022:

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN