Đại diện Công Đoàn ngành đến thăm và tặng quà cho nhân viên nhiễm bệnh trong năm tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Đại diện Công Đoàn ngành đến thăm và trao tặng quà cho nhân viên