Công bố Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe chuyên ngành Lao và Bệnh phổi, trình độ Đại học và Sau đại học

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyết định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, ban hành kèm theo Quyết định số 4026 /QĐ-BYT ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện đầu nghành, phụ trách chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi các tỉnh/thành phố Miền Nam.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vinh dự đón nhận bản công bố

– Thông báo số 7413/TB-SYT ngày 16/11/2018 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).

– Thông báo số 2857/TB-SYT ngày 31/05/2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).

– Thông báo số 3391/TB-SYT ngày 27/06/2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vềviệc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thông tin chi tiết đính kèm bản công bố)

– Thông báo số 738/TB-SYT ngày 11/02/2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe ( xem thông tin chi tiết đính kèm bản công bố).