• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Quy trình

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP ÁP DỤNG TẠI…

1. Quy trình cấp giấy tóm tắt bệnh án cho cơ quan pháp luật 2. Quy trình cấp giấy tóm tắt bệnh án cho người bệnh 3. Quy trình cấp lại giấy ra viện 4. Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích 5. Quy trình cấp giấy chứng nhận…