Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch: Ứng dụng công nghệ thông tin kê đơn thuốc

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch, hiện BV đã có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn đấu thầu, mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc. Việc đấu thầu rộng rãi qua mạng cũng đảm bảo minh bạch, công khai.

Đoàn khảo sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát công tác quản lý và sử dụng thuốc tại BV Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cụ thể, năm 2022, đơn thuốc ngoại trú tại BV được duyệt dưới hình thức hồi cứu, ghi nhận và báo cáo các vấn đề thường gặp. Đến năm 2023, dược sĩ lâm sàng duyệt đơn thuốc trực tiếp tại nhà thuốc trước khi cấp phát cho người bệnh.

Tuy nhiên, do số lượng đơn thuốc nhiều và chưa có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin nên chưa duyệt được toàn bộ đơn thuốc, chỉ can thiệp chọn lọc đối với những vấn đề nổi bật.

Đến năm 2024, BV đã ứng dụng công nghệ thông tin vào kê đơn thuốc, phê duyệt và cấp phát thuốc ngoại trú. Từ đó, các BS điều trị có nhiều thông tin hữu ích trong chỉ định thuốc an toàn, hiệu quả điều trị; người bệnh được sử dụng thuốc đúng, đạt hiệu quả điều trị cao.