Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch: Hoàn thành tốt công tác Dược