Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Tây Ninh đến thăm và chúc Tết Ban Lãnh Đạo của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Ngày 20/01/2020, đại diện bệnh viện Lao và Bệnh Phổi của tỉnh Tây Ninh đã đến thăm và chúc Tết đến Ban Lãnh Đạo của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Đại diện bệnh viện Lao và Bệnh Phổi của tỉnh Tây Ninh cùng Ban lãnh đạo của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.