Anh hùng lao động – Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch: Nhà khoa học của nhân dân, vì nhân dân

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, người có công phát triển nền y học Việt Nam hiện đại. Ông là người Thầy đáng kính của nhiều thế hệ cán bộ y tế Việt Nam, nhà khoa học lỗi lạc trong quản lý ngành Y tế, quản lý sức khỏe cộng đồng, chuyên ngành lao và bệnh phổi. Ông sinh vào ngày này cách đây 115 năm, ngày 7/5/1909.