Lịch công tác Ban Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ ngày 10/08/2020 đến ngày 14/08/2020