Lịch công tác Ban Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ ngày 07/09/2020 đến ngày 11/09/2020