• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Hướng dẫn cách ly

Hướng dẫn cách ly tại nơi cư trú

Nguồn thông tin từ Bộ Y Tế.